rianCliënten zeggen over mij: “Rian straalt vertrouwen uit, kent haar vak en creëert een omgeving die ruimte laat om haar manier van werken aan te passen aan de persoon die ze begeleidt. Ze luistert goed; verbaal, non-verbaal, bewust en onbewust. Functional Fluency is voor haar een manier van in het leven staan. Ze leidt op een prettige wijze naar zelfontdekking en motiveert om zelf te leren en te groeien.”

Adres
Rosariumlaan 39
3972 GG  Drienbergen