Ervaringen van providers

Wat zeggen Functional Fluency en TIFF providers over het gedachtengoed, het instrument en/of het licentietraject? Een aantal reacties lees je hieronder.

 

Thilo de Fouw

Functional Fluency en TIFF zijn er voor iedereen. Of je nou oud bent, of jong. Hoog opgeleid of laag. Het zegt je niet: Hier sta je nu, zo zit je in elkaar, deal with it., zoals zoveel andere instrumenten. Het zet je niet af tegen een rest, er zit geen oordeel in. TIFF is oordeelvrij. Het geeft je een beeld van jezelf en hoe je de dingen doet. Niet wie je bent. Het biedt je de keuze; wat wil je doen, waar wil je heen? En wat ga je daarvoor doen? Leer jezelf beter kennen en de keuzevrijheid die je hebt om nog meer jezelf te zijn, je nog beter te uiten en in verbinding te staan met jezelf en anderen. Being and doing, so that I and others benefit; TIFF gaat over empowerment. Jij hebt de macht om jezelf vorm te geven.

 

Jolanda van Dorst

Als trainer en coach houd ik me bezig met trajecten om de persoonlijke effectiviteit van mensen te vergroten. Inzicht in eigen gedrag helpt daarbij: Wat is effectief in je gedrag? Wat is ineffectief en wat zijn de triggers om tot ineffectief gedrag uitgenodigd te worden? En bovenal wat zijn mogelijkheden om daar verandering in aan te brengen? TIFF is een mooi instrument dat daarbij helpt. Het is gevalideerd en betrouwbaar. Als één van de weinige meetinstrumenten, stelt TIFF het Bewuste Zijn centraal. Dat geeft de coachee/deelnemer meer (bewuste) keuzevrijheid in gedrag en het idee zelf invloed te hebben (aan het roer te staan). Het gebruik van TA concepten maakt vervolgens dat er snel een verdiepingsslag kan worden gemaakt vanuit gedrag naar een diepere laag, het identiteitsniveau.

 

Noortje van Diessen

Wat voelt het heerlijk als ik energie, flow, kracht en vitaliteit voel. Als ik effectief ben in mijn gedrag. En wat kan ik me vervelend en ellendig voelen als ik mijn doelen niet bereik en energie voel wegstromen. Wanneer ik ineffectief ben in mijn gedrag. Functional Fluency geeft mij zowel rondom mijn effectieve als ineffectieve gedrag waardevolle inzichten. De mogelijkheid om vanuit Bewust te Zijn, op het juiste moment te kiezen voor gedrag dat mij in die situatie helpt en verder brengt, dát is Functional Fluency. Goed doen voor mezelf en goed doen voor de ander. Daar gaat het om. Do I and others benefit? is dan ook het belangrijkste uitgangspunt rondom de Functional Fluency aanpak.

 

Vera Andeweg

Afgelopen jaar heb ik voor het eerste kennis gemaakt met het gedachtengoed Functional Fluency. Het mooie is dat je het kunt inzetten om je effectiviteit te vergroten. Sinds ik werk met TIFF en Functional Fluency merk ik dat het ik het niet alleen inzet voor mijn cliënten maar ook voor mijzelf. Regelmatig stel ik mijzelf de vraag of ik gebruik maak van effectief gouden gedrag of vanuit ineffectief paars handel. Oftewel of het in de interactie met anderen beter kan. Het helpt mij dus om bewust te worden van mijn ineffectieve gedrag om dat vervolgens effectiever te maken. Hoe mooi is dat? Waar ik voorheen soms onbewust handelde en in paars belandde, ben ik, wanneer dat gebeurt, me daar sneller van bewust waardoor ik veel eerder terug kan gaan naar de gouden modi. Geweldig om daar ook mijn klanten mee te helpen. Samen met hen doorloop ik de stappen die ze nodig hebben om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het TIFF-gedragsinstrument is daar een mooi hulpmiddel bij. Het brengt in beeld waar het beste aan gewerkt kan worden. Zowel TIFF als Functional Fluency zijn goed in te zetten voor zowel trainings- als coachingsdoeleinden. Goud waard dus dit mooie gedachtengoed en dit instrument. Ik raad het iedereen aan om er kennis mee te maken.

 

Klaas Koster

Functional Fluency staat voor mij voor keuzevrijheid! De keuze om te kiezen voor effectief of ineffectief gedrag, om me energiek te voelen of juist slap, om mijn gedrag te laten bepalen door anderen of zelf te beslissen. Tja, dan is de keus gauw gemaakt! Dankzij Functional Fluency neem ik vanuit mijn bewust zijn het roer in eigen hand en bepaal ik steeds meer mijn eigen koers. Het model heeft mij het inzicht gegeven dat ik de windrichting niet kan veranderen, maar wel de stand van mijn zeilen en dat voelt goed. Mijn lijf geeft het aan: Ik ben vitaler, creatiever en meer in het hier-en-nu.

 

Marjorie van der Kruijs

Ontwikkeling vraagt allereerst om bewustwording en inzicht. Vanuit dat inzicht ontstaat ruimte om anders te denken, te voelen en te doen; om te experimenteren met nieuw gedrag en jezelf te ontwikkelen.

Voor mij is TIFF een prachtig instrument om het zelfonderzoek en de ontwikkeling van een client te ondersteunen. Het versterkt de autonomie en eigen kracht van de client op een manier die voor mij naadloos aansluit bij het didactische motto ‘help mij het zelf te doen’ van Maria Montessori. Zelf doen waar mogelijk, ondersteund waar nodig. Ik ben dankbaar en trots dat ik deze ontwikkeling mag ondersteunen.

 

 

[English] Testimonials of Functional Fluency and TIFF providers

What say Functional Fluency and TIFF providers about the Functional Fluency concept, the instrument and/or the licensing process?

 

Thilo de Fouw

What people are saying about their experience of Functional Fluency and TIFF or about the licensing process. Functional Fluency and TIFF is for everybody. Whether you are old or young. Whether you have high education or low. It doesn’t tell you: This is where you are at, how you are built, deal with it., like so many other instruments. It doesn’t compare you to a rest, it has no judgement. TIFF is free of judgement. It gives you an image of yourself and how you prefer to do things. Not Who you are. It provides gives you choice; what do you want to do, where do you want to go? And what will you do to get there? Get to know yourself better and the freedom of choice that you have to be yourself even more, express yourself better and be in contact with yourself and others. Being and doing so that I and others benefit; TIFF is about empowerment. You have the power to shape yourself.

 

 

Klantervaringen

Tempo Team

Ik kies nu eerder voor effectief gedragtempo-team De ervaring met Functional Fluency is heel positief. Tijdens de evaluatie van de trainingen krijgen we heel vaak terug dat met name dit onderdeel veel inzicht biedt. De feedback van deelnemers luidt onder andere:

  • Ik heb beter inzicht gekregen in mijzelf, heb sneller door wanneer ik mij effectief en minder effectief gedraag en kan daardoor eerder kiezen voor effectiever gedrag.
  • Functional Fluency geeft het inzicht dat je de keuze hebt om, door te kiezen voor verschillende gedragsmodi, een gesprek effectiever te laten verlopen. Wat zeggen Functional Fluency en TIFF providers over het gedachtengoed, het instrument en/of het licentietraject? Een aantal reacties lees je hier.
  • Bewust zijn van wat het effect is van de door mij gekozen modi maakt dat ik effectiever communiceer en kan samenwerken en dat situationeel leidinggeven mij beter af gaat.
  • Ik herken nu beter situaties waarvoor geldt dat focus op alleen inhoud niet tot een effectieve oplossing leidt.

 

Landal GreenParks

landalErg interessant de EQ verdiepingstraining. Dusdanig vernieuwende inzichten dat de neiging om het naast me neer te leggen erg groot is ;-).
Dankzij de bezielende leiding een zeer leerzame en prettige dag.
Karien Geurts, trainer Landal Academy

 

Sabine van Dijk

Ik ben dol op schema’s die gedragspatronen blootleggen. Functional Fluency is er zo een. Tijdens de workshop die ik bij Caspar Verhees volgde, werd naast de theorie snel duidelijk hoe Functional Fluency in de praktijk werkt. Caspar beheerst de kunst om zowel op de inhoud duidelijkheid te geven en dit tegelijkertijd op meta-niveau te demonstreren. Vaak door hardop te zeggen welke processen hij ziet bij anderen, maar ook door te vertellen welke processen zich bij hem intern afspelen. Dat is niet alleen erg verhelderend, maar het zorgt ook voor verbondenheid.
Sabine van Dijk, NLP-coach

 

Veelzijdig

Vorig weekend had ik een superleuke NVNLP workshop Fit met Functional Fluency bij Caspar Verhees. Zijn kalme rustige uitstraling heb ik als zeer prettig ervaren. En voor mij was het fijn dat hij veel met praktische oefeningen werkte. Met veel bewondering heb ik gekeken naar hoe hij acteerde op het moment dat er iets van strijd met een deelnemer ontstond. Steeds vanuit verbinding met zichzelf en met de ander. En dat was voor mij de grootste inspiratie. Want vaak doen we (ik ) óf het één óf het ander (verbinden met alleen de ander óf verbinden alleen met mijzelf)! En verder was het fijn om weer aandacht te hebben voor de vraag aan mijzelf, “Waar heb ík echt behoefte aan?”, “Hoe vrij ben ik van mijn eerdere ervaringen?” (dat was ook zo’n mooie demo!!) en “Hoe sluit ik een contract?”. Dank voor de inspiratie!!

 

Caroline Peet

Caspar weet een sfeer te creëren waarin er plaats is voor iedereen, aandacht is voor iedereen. Vanuit verbondenheid en veiligheid die hij binnen de groep laat ontstaat, is er optimaal ruimte om te ontdekken, jezelf en elkaar te verrassen, ruimte om op een speelse manier mee te bewegen op de golven van de creativiteit waarin hij de oefeningen laat gedijen. Er mag zijn wat er is, er mag komen wat er komt. Als een ware ‘trainingsjongleur’ verbindt Caspar diverse technieken uit diverse stromingen met elkaar en weet de groep van begin tot eind te boeien. Warm aanbevolen!
Caroline Peet – Coach, docent, loopbaanbegeleider

 

NH Hotels NH Hotels

During our Personal Development Initiative programme (Management Development), we used  the TIFF test as part of the Leadership module. Participants were asked to fill in the online questionnaire, which gave them insight into how effective they are in leading their teams and if they are using  their energy effectively.

As Functional Fluency is based on the ego states of Transactional Analysis, it was relatively easy to link the results to behaviours evident in daily practice. From each ego state it highlighted information concerning to what extent the participants were able

  • To take  on responsibility without falling in to their  pitfalls, ie. pampering
  • To be  alert of what is going on around them and how effective they are in evaluating and acting on specific situations
  • To be spontaneous, and how they use their intrinsic motivation and creativity

The Functional Fluency test exposed evident leadership behaviour , and the areas in which they needed to develop in more.

During the explanations of the individual results, some  participants reacted in a closed manner, and others appeared to be very emotional. During the training as well, participants were confronted with the effects of their behaviour. This resulted in a lot of emotions; sadness, happiness, frustration , unwillingness to open up, lack of emotion. This was necessary in order to grow as a leader.

In conclusion, the Functional Fluency test brought us closer to the core, the inevitability  to be authentic!

Tanya van der Heijden

NH University & Selection Manager * Human Resources

Roeland ten Napel

TIFF provider Roeland ten Napel van Active Learning begeleidt NH hotels onder andere op het vlak van leiderschapsontwikkeling.

Contact Roeland ten Napel

roeland@activelearning.nl

www.activelearning.nl

Google

TIFF wordt gebruikt door Google als onderdeel van hun interne leiderschapsprogramma. Organisational Development Partner, Stephanie Conway: TIFF provides a unique way to help a person reflect on how effectively they are communicating and building relationships with others – as a leader with their organisation, as a manager with their direct reports or as an individual contributor with a wider network of stakeholders. I can highly recommend TIFF for use within organisations as well as for independent executive coaches.