#

In het aanvaarden van de afstand, komen we elkaar nabij. Dat waar Functional Fluency onder andere over gaat en zo mooi wordt verwoord door Rainer Maria Rilke.

Wanneer het besef aanvaard wordt
dat zelfs tussen de meest nabije mensen
oneindige afstanden blijven bestaan,
kan een prachtig samenleven
naast elkaar ontstaan

Als zij erin slagen
de afstanden tussen hen lief te hebben
wordt het mogelijk
dat ieder de ander
als één geheel
en tegen een wijde hemel ziet.
Rainer Maria Rilke