#

Vele stromen kent het leven

Vele stromen kent het leven,
maar van al die stromen is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou.
Die éne slechts.
En of je wilt of niet, díe stroom heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de stroom, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die stroom te gaan.
Met onwil om de draaikolken en de obstakels,
met verzet, omdat, meegezogen door de onderstroom, het zicht op de horizon, de blauwe lucht en de zon je haast wordt ontnomen.
Of met de wil om aan het einde van de stroom milder te zijn, en wijzer,
dan aan het begin.
De stroom koos jou, kies jij ook hem?
Caspar Verhees
Vrij naar het gedicht Vele wegen kent het leven van Dag Hammarskjold

Functional Fluency heeft een eigen locatie. Het betreft een werfkelder in het hartje van Utrecht aan de Oudegracht 349. De naam van de locatie is Panta rhei naar de uitspraak van de filosoof Heraclitus. Panta rhei betekent Alles stroomt. En dat is precies waar Functional Fluency naar streeft.

Panta rhei, alles stroomt

Het stromende water staat metafoor voor dat alles op een bepaalde manier in de natuur, in een mensenleven, binnen teams en organisaties steeds verandert en tegelijkertijd geldt dat die natuur, dat mensenleven, die teams en die organisaties stabiel zijn vanwege de rivierbedding die de baan bepaald waarlangs het water zijn weg vindt. Zonder bedding zou het water stuurloos zijn. Het bieden van kaders, zorgt dat daarbinnen ieder zijn weg kan vinden. De bedding leidt de stroom in goede banen.

Binnen die stabiele rivierbedding stroomt het water. Alles verandert altijd. Je kunt niet tweemaal in dezelfde stroom kunt stappen. De bedding is weliswaar stabiel, een rivier kent nooit stilstaand water. Reizen zullen we! Ook wij blijven ons daardoor altijd ontwikkelen.

En dan is daar nog de onderstroom. Die kan gevaarlijk zijn, maar ook zaken in goede banen leiden binnen de bedding van de stroom. Met zorg, voorkomend dat op de kant wordt gebotst, stroomversnellingen niet goed worden doorlopen. Stef Bos zingt daarover:
Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied

De bedding, het water in de rivier en de stroming, een drie-eenheid. Het vak van trainer, coach en consultant bestaat uit het samen met de deelnemer, coachee of klant verleggen van stenen in de stroom van hun leven of binnen hun team of organisatie. En andersom verleggen zij soms stenen in het leven van hun begeleider. Wat dat betreft hebben we een prachtig vak. Ik gun jou en je klanten het verleggen van een aantal stenen om zo alles nog beter te laten stromen. Oftewel:

Verleg stenen waarmee de stroom
nooit meer dezelfde weg kan gaan
en mensen, teams en organisaties
nog meer in hun kracht komen te staan.

Met inspirerende groet,

Caspar Verhees