#

functional_fluency_treeMidden in het bos stond een kleine, jonge boom te midden van een groep andere bomen. De zon fonkelde, maar haar stralen bereikten door al die bladeren amper zijn takken. Een paar meter naast hem stond een grote, oude boom met een dikke stam. Zijn bladeren waren donkergroen en zijn hoogste en langste takken reikten tot in de andere bomen. De kleine boom keek vanuit de grond omhoog. Hij moest ver buigen om de top van de oude boom te kunnen zien. Wow! fluisterde de kleine boom prijzend en vol ontzag, wat ben jij een grote, oude, reusachtige boom! De grote boom opende rustig zijn ogen en antwoordde met een diepe, warme stem: Het is toch niet belangrijk hoe groot je bent, maar hoe groot je wilt worden. Verschrikt zei de kleine boom: Ja, natuurlijk. Jij bent al groot en oud! Het is niet belangrijk hoe oud je bent, maar hoe wijs je wilt worden. De kleine boom kneep zijn ogen samen en zei verlegen: Ik krijg zo weinig zon hier, misschien kan ik niet eens zo groot worden? Het is niet belangrijk wat je belet maar hoe jij datgene vindt wat je laat groeien. De kleine boom begon te piekeren. Hij was zo in zijn gedachten verzonken dat hij vergat zijn takken overeind te zetten en met zijn bladeren te zwaaien. De grote oude boom keek bedachtzaam naar de kleine boom en sprak tot hem met zijn diepe stem: Kijk, het is hoe je omgaat met dat wat er is en doe je dat goed dan zal zelfs de kleinste zonnestraal leiden tot groei. Nadat de kleine boom dat had gehoord hief hij trots zijn takken, zwaaide met zijn bladeren in de dunne zonnestralen en zoog met plezier het water uit de grond in de stille overtuiging dat hij zo groot en wijs kon worden als hij wilde.

Bron: www.zinnigeverhalen.nl

 

Functional fluency

Functional fluency is gericht op opgroeien en laten opgroeien. De eigen groei in het kader van zelfverwerkelijking en groei van anderen vanuit verantwoordelijkheidsbesef. Dit op een effectieve manier vormgeven, vraagt om realiteitsbesef. In het verhaal lees je terug hoe richting, sturing en zorg wordt gegeven aan de kleine boom door de grote boom. Je leest ook over hoe de kleine boom zich leert verhouden tot de andere bomen en zijn plek weet in te nemen op zijn eigen unieke wijze. Dit op een effectieve manier leren zodat persoonlijke effectiviteit verder wordt vergroot, is waar Functional Fluency voor staat. De boom in het logo vormt het beeld waarmee Functional Fluency het uitgangspunt van opgroeien, overleven en laten opgroeien wil weergeven. Een boom die ook als een mens gezien kan worden die, door van alles vast te pakken en los te laten, completer kan worden.

Meer te weten komen over Functional Fluency en/of het licentieprogramma om het gevalideerde gedragsanalyse-instrument TIFF in te zetten? Bel naar 0168-471769 of stuur een e-mail naar info@functionalfluency.nl.