#

Een driejarige in een knorrige bui loopt op haar oom af, vastbesloten om hem de volle laag te geven. Ik vind jou stom, zegt ze stellig. Maar ik vind jou lief, glimlacht hij verbaasd terug. Ik vind jou stom, herhaalt ze met stemverheffing. Ik vind jou nog steeds lief, antwoordt hij warm. Ik vind jou stóm, schreeuwt ze nu als een ware tragédienne. En ik vind jou nog stééds lief, lacht hij en tilt haar in zijn armen. Ik vind jou ook lief, geeft ze nu zachtjes toe en ze kruipt tegen hem aan.

 

Ontwikkelingspsychologen bestuderen de achterliggende emotionele communicatie in dit soort bondige interactie. De disconnectie ik-haat-je/ik-hou-van-je is in deze visie een interactiefout, en weer op dezelfde emotionele golflengte komen betekent het herstel van die fout.

Als dat herstel succesvol verloopt, zoals in het rapport dat uiteindelijk ontstond tussen de driejarige en haar oom, geeft dat beide partners een goed gevoel. Als de moeizame communicatie blijft voortduren, heeft dat het tegenovergestelde effect. Het vermogen van een kind om een disconnectie te herstellen, zich door een interpersoonlijke storm heen te slaan en weer contact te maken, is een van de sleutels tot een gelukkig leven. Het geheim zit hem niet in het vermijden van de onvermijdelijke frustraties en ergernissen in het leven, maar in leren daarvan te herstellen. Hoe sneller het herstel, hoe meer het kind in staat is tot blijdschap.

Het bovenstaande voorbeeld van functional fluent handelen komt uit het boek Sociale Intelligentie van Daniel Goleman. Functional Fluency geeft op een praktische wijze handen en voeten aan sociaal intelligent handelen. Daarom wordt binnen het onderwijs meer en meer gebruikgemaakt van het gedachtengoed van Susannah Temple.