#

Wat is het nut van stilte en meditatie? vroeg de leerling aan de monnik. De monnik liet de leerling in de bron kijken waar hij net een emmer water uit had geput. Wat zie je? De leerling tuurde in het water en zei: Ik zie helemaal niets.

De monnik herhaalde na enige tijd zijn vraag. Wat zie je nu als je in de bron kijkt? De leerling boog voorover en reageerde enthousiast op het zien van zijn weerspiegeling.

Dat is de zin van stilte, legde de monnik uit. Pas wanneer het water na het putten weer rustig wordt, kun je jezelf aanschouwen. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je gewaar wordt van jezelf. Kijk nu nog maar een keertje in de bron. Wat zie je nu? De leerling tuurde in de diepte en riep uit: Nu zie ik de stenen op de bodem van de bron!

De monnik knikte. Geduld en opgaan in stilte en meditatie vergroot het bewust zijn zodat je de grond van alles kunt aanschouwen.

Boeddhistisch verhaal